Lære sammen

Projektarbejde

Projekter er tit længerevarende, og en del af opgaven er, at gruppen selvstændigt er med til at fabrikere vejen til målet. Her skal I altså anvende jeres viden mere avanceret og sammensat.

Herunder kan I finde gode råd til strukturering af arbejdet:


Forarbejde

Selve projektet

Fremlæggelse/eksamen


Mødeleder og referent

Mødelederen

- sørger for, at der laves en dagsorden, som følges.

- er ordstyrer under mødet.

- er ansvarlig for, at der konkluderes på de enkelte punkter.

- er ansvarlig for, at der uddelegeres arbejdsopgaver og lektier.


Referenten sørger for at skrive og holde styr på beslutningsreferater – se forslag til skabelon for referat ved at følge linket til højre.