Lære sammen

Respons

Respons er fremadrettet evaluering, der udover dig selv også involverer andre personer. Formålet med respons er altid at hjælpe med at pege på ting, der kan/skal forbedres og/eller videreudvikles. Du vil opleve både at skulle give og modtage respons.

I forbindelse med skrivning findes respons i to overordnede varianter:


Selve responsen består typisk af nogle konkrete spørgsmål, kommentarer eller gode råd til forbedringer, der kan bruges i arbejdet med de skriftlige produkter.


Respons er noget, der skal læres

I din udvikling som skriver er det at arbejde aktivt med respons helt centralt. Du kommer derfor til at arbejde med selv at modtage og anvende respons - men også med at give respons til andre. At give respons til andre, og derigennem forholde dig til anden skriftlighed end din egen, giver nogle erfaringer, du selv kan drage rigtig stor fordel af. Når responsen er fra elev til elev, kaldes det i gymnasiet for peer-respons.

Læse mere om de forskellige roller i responsen ved at følge linksene til højre.


Hvordan foregår respons?

Respons kan foregå både i forbindelse med undervisning og vejledning. Når der er tale om peer-respons, er det vigtigt, at det de første gange foregår under relativt stram styring, så du og dine kammerater lærer det ordentligt at kende under trygge rammer.

Respons i skriveprocessen

Fx i forbindelse med et indledende skrivearbejde, en redigering eller en genaflevering

Respons på færdigt produkt

Hvor du kan få anvisninger på, hvad du skal arbejde videre med i kommende skriftlige arbejder.