Skrive

Præsentere

Argumentation

Hav et mål og vis det

Hvis du skal lave en god faglig argumentation, starter det med, at du har noget på hjertet. Du skal have noget, du vil overbevise andre om: Et mål for det, du vil sige eller skrive.

Målet skal stå klart hele vejen igennem det, du siger eller skriver, og de enkelte dele skal pege frem imod det. Derfor skal du heller ikke vente med pointen til sidst, men med det samme præsentere den ramme, du taler/skriver inden for.


Et par eksempler


Den gode faglige argumentation kan overordnet illustreres med følgende figur:


[Tegning: Præsentation - beviser - konklusion. Måske som bueskytte med målskive?]


Vær faglig

Vurdér dine beviser

Toulmins model

Argumentationshuset