Lære sammen

Tekstfeedbackspillet (mundtlig peer-feedback)

De første gange du/I skal arbejde med mundtlig peer-feedback, er det vigtigt, at det foregår I trygge og faste rammer, og at I følger retningslinjerne for arbejdet med feedbacken:


At give feedback

At modtage feedback

At anvende feedback


En tryg måde at lære at arbejde med peer-feedback er at anvende tekstfeedbackspillet. I tekstfeedbackspillet er rammen et brætspil, med forskellige regler, der skal overholdes. På FG har vi 20 sæt at tekstfeedbackspillet, der kan lånes/bestilles hos uddannelseslederne i administrationen.


Læs mere om tekstfeedbackspillet ved at følge linksene:


Mere om tekstfeedbackspillet

Spilleregler (pixi)

Artikel om tekstfeedbackspillet fra FGs årsskriftMest til underviserne

Peer-feedback med anvendelse af tekstfeedbackspillet spiller en væsentlig rolle i bogen Sådan skriver du sammen med andre – i alle fag og projekter, som FG har en række eksemplarer af.