Lære sammen

Portfolio

Hvad er en portfolio?

En portfolio er en samling af produkter (fx skriftlige produkter fra et bestemt fag), som du har udvalgt og sammensat. Den viser dine skriftlige kompetencer og fremskridt inden for et eller flere områder i en bestemt periode.  Portfolien kan også indeholde refleksioner over selve udvælgelsen - fx: hvorfor du netop har valgt at medtage denne tekst? - og løbende selvevalueringer af dit mundtlige eller skriftlige arbejde - fx: hvad er dine styrker og svagheder? Hvad skal du tage fat på og hvordan?

I nogle fag (fx dansk og billedkunst) er det et krav, at du laver en portfolio, der kan dokumentere din faglige udvikling og dine refleksioner over den.

Der skelnes normalt mellem arbejdsportfolio og præsentationsportfolio.

Studiebog

På FG har du som HF-elev en studiebog. Det er en slags portfolio, hvor du løbende samler op på din faglige og studiemæssige udvikling. Din studiebog ligger i Google-Drev og er et væsentligt omdrejningspunkt for dine samtaler med din tutor.


Arbejdsportfolio

En arbejdsportfolio indeholder typisk alle produkter (fx alt skriftligt arbejde) fra et bestemt fag i en periode samt de forskellige refleksioner og selvevalueringer, du har lavet undervejs.

Præsentationsportfolio

En præsentationsportfolio består af udvalgte produkter, dine refleksioner og selvevalueringer i forhold til disse samt en begrundelse for dit valg af netop disse produkter. Den kan bruges som en opsamling frem mod en standpunktskarakter til at dokumentere og reflektere over dine (skriftlige) kompetencer og din udvikling set i forhold til de mål, karakteren baseres på. Den bruges fx i forbindelse med dit oplæg til nv-prøven.