Lære sammen

Projektarbejde

Projekter er tit længerevarende, og en del af opgaven er, at gruppen selvstændigt er med til at fabrikere vejen til målet. Her skal I altså anvende jeres viden mere avanceret og sammensat.

Herunder kan I finde gode råd til strukturering af arbejdet:


Forarbejde

Selve projektet (luk)

Under arbejdet med et projekt, kan I bruge de gængse faser i arbejdsprocessen. Det, der adskiller projektet fra øvrige større opgaver, er samarbejdet.

Det er vigtigt at lave klare aftaler om hvem, der laver hvad, og hvornår, det skal være færdigt. Derfor er det en god idé at afsætte tid til møder. Møderne bruges til:

- Fremlæggelser af det, I hver især har lavet siden sidst, så individuel viden bliver fælles viden.

  (Her kan I fx anvende et kanaliseringsdokument – se link til højre)          

- Planlægning af, hvordan I kommer videre.

- Justering af problemformuleringen

- Afklaring af behov for vejledning.

- Give lektier for.

I forbindelse med møder, kan det være en fordel at arbejde med faste roller, så I har en mødeleder og en referent (se nedenfor).

Fremlæggelse/eksamen