Lære sammen

Elev-/lærerroller

Elev-/lærerroller start

Læreren forklarer

Klassediskussion

Par- og gruppearbejde

Projekt


Klassediskussion

Nogle gange træder læreren tilbage som autoritet og bliver i stedet deltager i (og ofte ordstyrer for) en dialog i klassen. Her bliver der altså ikke formidlet viden fra lærer til elever, men skabt viden ved at alle i fællesskab reflekterer over et emne, lytter til hinandens input og selv byder ind.

Det kræver engagement, respekt og tålmodighed fra alle, hvis klassen via dialog skal blive klogere på et emne, men det, at kunne deltage i en debat eller en dialog, er en vigtig kompetence.