Lære sammen

Elev-/lærerroller

Elev-/lærerroller start

Læreren forklarer

Klassediskussion

Par- og gruppearbejde

Projekt


Læreren forklarer

Når læreren forklarer noget ved tavlen er din rolle at lytte, tage noter og spørge, hvis der er noget, du ikke er med på. Det sidste er vigtigt, for man kan let miste tråden, hvis der er noget, man ikke forstår undervejs.

Imens du lytter, er det en god ide at tage noter. Du skal ikke skrive alting ned, men kan med fordel lytte efter centrale begreber, som du laver en oversigt over undervejs. Tal med din lærer om, hvordan du kan tage brugbare noter i timerne.

Læreren er her repræsentant for en faglig viden, som du får formidlet i en koncentreret form. Det betyder samtidig, at undervisningen er deduktiv og med relativt stor afstand mellem lærer og elev.