Lære sammen

Elev-/lærerroller

Elev-/lærerroller start

Læreren forklarer

Klassediskussion

Par- og gruppearbejde

Projekt


Par- og gruppearbejde

Par- og gruppearbejde kan du sammenligne med en træningsbane, hvor læreren i kortere eller længere tid sender jer ud på egen hånd - hjulpet på vej med instruktioner.

Her er det vigtigt, at I kan holde koncentrationen om den opgave, I skal løse.

Det er også vigtigt, at I ikke bare fordeler opgaverne imellem jer (med mindre I får besked på det). Når I er sat sammen i grupper er det netop for, at I skal øve jer i at samarbejde. Det kræver både at man kan lytte, acceptere forskelligheder og aktivt byde ind. Ofte tænker tre hjerner bedre end én, og det, at man får lov at afprøve sine svar på de andre, gør dem desuden bedre og klarere.

Hvis det er svært at få samarbejdet til at virke, kan I forsøge jer med at give hinanden roller, så én er 'ordstyrer', en anden er 'referent' og en tredje er 'indpisker', der sørger for, at I holder jer på sporet.

Sørg for at alle har gruppens noter. I kan fx arbejde i et fælles dokument, som alle har adgang til.


Projekt

Projekter er tit længerevarende, og en del af opgaven er, at gruppen selvstændigt er med til at fabrikere vejen til målet. Her skal I altså anvende jeres viden mere avanceret og sammensat. Det er det mere selvstændige arbejde, der er med til at gøre projektet spændende. Undervejs fungerer læreren som konsulent, der hjælper jer med at holde jer på rette vej mod målet, men I skal selv sørge for at opsøge læreren, når I har brug for hjælp til at komme videre.

Det svære ved projekter er at styre dem. I skal lave klare aftaler om, hvem der gør hvad, og hvilke forventninger, I kan have til hinanden, fx i forhold til lektiemængde mellem lektionerne.

I projekter kan det være nødvendigt, at de enkelte medlemmer af gruppen oparbejder en særviden, som de formidler til de øvrige, så gruppen reelt bliver klogere end det enkelte medlem.