Lære sammen

Elev-/lærerroller

Elev-/lærerroller start

Læreren forklarer

Klassediskussion

Par- og gruppearbejde

Projekt


Projekt

Projekter er tit længerevarende, og en del af opgaven er, at gruppen selvstændigt er med til at fabrikere vejen til målet. Her skal I altså anvende jeres viden mere avanceret og sammensat. Det er det mere selvstændige arbejde, der er med til at gøre projektet spændende. Undervejs fungerer læreren som konsulent, der hjælper jer med at holde jer på rette vej mod målet, men I skal selv sørge for at opsøge læreren, når I har brug for hjælp til at komme videre.

Det svære ved projekter er at styre dem. I skal lave klare aftaler om, hvem der gør hvad, og hvilke forventninger, I kan have til hinanden, fx i forhold til lektiemængde mellem lektionerne.

I projekter kan det være nødvendigt, at de enkelte medlemmer af gruppen oparbejder en særviden, som de formidler til de øvrige, så gruppen reelt bliver klogere end det enkelte medlem.