Læse

Digital dannelse

Digital dannelse er en vigtig del af din almene dannelse og det at være studerende. At være digitalt dannet betyder, at du ved hjælp af digitale værktøjer er i stand til kompetent og kritisk at begå dig i en digitaliseret verden, og at du – både som privatperson og som studerende – er bevidst om hensigtsmæssig brug af IT og digitale hjælpemidler.

Du kan læse mere om de fire centrale elementer i den digitale dannelse ved at klikke på nedenstående dokument.I løbet af din gymnasietid vil du gennemføre syv workshops i digital dannelse. Ud over at træne ovenstående fire digitale kompetencer vil de syv workshops også bidrage til, at du får en god teknologiforståelse. Du vil blive introduceret til basale dele af moderne teknologi, og vi skal diskutere etik og konsekvenser ved digitalisering af vores liv og arbejdsmarked. Du kan læse mere om de enkelte workshops her:


WS 1


WS 7


WS 2


WS 5


WS 3


WS 4


WS 6