NF 1

NF eksamen

PP 2

NF 2

PP 1

Hi-opgaven

NF 3

KS 1

SSO

KS 2

Da-opgaven

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

At studere

Digital dannelse

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Noter

Faglig læsning

Professionsrettet HF

Undersøge & stille spørgsmål

Evaluering

Fagligt samspil

Samskrivning

Projektarbejde

Respons

Vejledning

Elev-/lærerroller

Portfolio

Kommunikation

Argumentation

Fremlæggelse

Afsnit & struktur

Udforskende skrivning

Grammatik & sproglig stil

Disponering

Opg.- & problem-

formulering

Faser i arbejds-

processen

Resume

Redigering & layout

(placeholder)

Talepapir

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Opgaver

Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

HF-METRO FG

Informations-

søgning

(placeholder)

Fagenes identitet

Henvisninger &

litteraturliste

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

PP 3 + PP 4

(placeholder)

KS eksamen

(placeholder)

Fagene i verden

Global

dannelse

Kulturmøder

Innovation

Proces-

forståelse

Præsentation

& vurdering

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Elevteam

Plagiat

(placeholder)