NF 1

NF eksamen

NF 2

Hi-opgaven

NF 3

KS 1

SSO

KS 2

Da-opgaven

At studere

Digital dannelse

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Noter

Faglig læsning

Undersøge & stille spørgsmål

Evaluering

Fagligt samspil

Samskrivning

Projektarbejde

Feedback

Vejledning

Elev-/lærerroller

Portfolio

Kommunikation

Argumentation

Fremlæggelse

Afsnit & struktur

Udforskende skrivning

Grammatik & sproglig stil

Disponering

Opg.- & problem-

formulering

Faser i arbejds-

processen

Resume

Redigering & layout

(placeholder)

Talepapir

(placeholder)
(placeholder)

Opgaver

Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

HF-METRO FG

Info-

søgning

Fagenes identitet

Henvisninger &

litteraturliste

(placeholder)

KS eksamen

(placeholder)

Fagene i verden

Global

dannelse

Innovation

PP 1

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Elevteam

Plagiat

(placeholder)

PP 2

PP 3 + PP 4

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)