Fagene i praksis

PP forløbene (projekt- og praktikforløb)Særligt om PP3

I PP3 skal du i studiepraktik på en kort eller mellemlang videregående uddannelse, som passer til din fagpakke.  

PP3 afvikles i uge 44 i 1-2 dage i samarbejde med UCL (professionsbacheloruddannelserne og erhvervsakademiuddannelserne) for Life og Tech, Politiskolen i Vejle for Force og en kulturinstitution for Art.

Studiepraktikken tager udgangspunkt i en case udarbejdet af uddannelsesinstitutionen for at give dig et realistisk indblik i det professionsrettede aspekt ved uddannelserne.

Når du skal i studiepraktik, skal du træne dig i at anvende din faglige viden på en konkret case, som knytter sig til din fagpakke.

De enkelte cases indarbejdes i fagpakkefagene, hvor du klædes på til praktikforløbet ved at udarbejde en faglig problemstilling knyttet til casen. Udarbejdelsen af de faglige problemstilling sker med vejledning af din faglærer.


Plan

Produkt

Evaluering

Studiebogen


Til lærerneI løbet af din to-årige hf-uddannelse skal du have 4 projekt- og praktikforløb (PP- forløb).

Formålet med forløbene er at hjælpe dig med at undersøge og reflektere over dine ønsker og muligheder i forhold til uddannelse og arbejde.

Du skal have

- erfaringer med dine handlinger og valg i forhold til uddannelse og job

- viden om uddannelse, fag og job

- viden om og erfaring med dine styrker og interesser