Fagene i praksis

PP forløbene (projekt- og praktikforløb)Særligt om PP4

PP4 afholdes så vidt muligt i 4. semester (uge 17). PP4 er en to-dages erhvervspraktik, der knytter sig til din fagpakke. Igennem erhvervspraktikken får du indblik i en given profession, og du får mulighed for at afprøve samt drøfte teori fra dit studiepraktik med din kontaktpersoner på praktikstedet.

Fredericia Gymnasium samarbejder med en række eksterne aktører (f.eks. skoler og daginstitutioner i Fredericia Kommune og Ryes Kaserne), om at finde egnede praktiksteder.

Du må som elev meget gerne selv finde et eget praktiksted, i det omfang det supplerer din fagpakke.


Plan

Produkt

Evaluering

Studiebogen


Til lærerne


I løbet af din to-årige hf-uddannelse skal du have 4 projekt- og praktikforløb (PP- forløb).

Formålet med forløbene er at hjælpe dig med at undersøge og reflektere over dine ønsker og muligheder i forhold til uddannelse og arbejde.

Du skal have

- erfaringer med dine handlinger og valg i forhold til uddannelse og job

- viden om uddannelse, fag og job

- viden om og erfaring med dine styrker og interesser