Fagene

Matematik

Matematik har afgørende betydning, når du skal kunne beskrive, forstå, behandle og kommunikere om mange forskellige omverdensfænomener - også fra andre fag. Når du arbejder med matematik på denne måde, vil du opdage, at mange vidt forskellige omverdensfænomener grundlæggende opfører sig ensartet – der er fx ingen grænser for, hvor mange der kan beskrives med fx en lineær eller en eksponentiel vækstmodel. At arbejde med forskellige typer af matematiske (standard)modeller er en væsentlig del af matematikfaget i gymnasiet.

En anden væsentlig del af matematikfaget, er arbejdet med matematisk ræsonnement og opbygningen af matematiske teori med "sætninger" og beviser for disse.


Metoder i matematik

Når du arbejder med opbygningen af matematisk teori og fx skal forsøge af opstille "sætninger" og argumentere for disse, vil du bl.a. have brug for følgende:

- At føre et bevis

Når du skal arbejde med at anvende matematikken – fx for at blive klogere på forskellige omverdensfænomener, vil du bl.a. have brug for følgende:

- Matematisk modellering


Skriftlige genrer i matematik

Du vil opleve, skriftligheden fylder en hel del i matematikfaget. Du kommer til at arbejde skriftligt med både "almindelig" opgaveregning forskellige typer af skriftlige rapporter. Dette suppleres med forskellige elementer af skrivning i den daglige undervisning.

Herunder kan du læse mere om nogle af de genrer, du vil møde i matematikfaget:

- Om opgaveskrivning i matematik

- Eksempel på opgaveskrivning matematik

- Eksempel på opgaveskrivning matematik (II)