Samarbejde

Elevteam på FG

Elevteamets rolle

Elevteamet er bindeled/kontaktled mellem klassen og klassens teamledere og bidrager med input til klassesamarbejdet om:

- Udviklingen af studiekompetencer og almendannelse i klassen.

- Klassens trivsel og klasserumskulturen.


Redskaber til samarbejdet

Elevteamets struktur og møder med teamlederne

Elevteamet kan virke et halvt eller et helt skoleår og består af 3 af klassens elever (ét af de 3 medlemmer er klassens elevrådsrepræsentant). Det er klassens teamledere, der organiserer valget af elevteamet.

Der afholdes årligt 3-4 møder mellem elevteamet og klassens teamledere. Teamlederne indkalder til møderne og laver udkast til en dagsorden, der suppleres med punkter fra elevteamet.


Elevteamets konkrete arbejdsopgaver

- Deltager i årligt kursus for elevteam (før årets første måde med teamlederne).

- Indhenter punkter/emner til møde med teamlederne på et møde med klassen.

- Tager referat fra møder med klassen og fra møder med teamlederne (deles med teamlederne).

- Orienterer klassen om, hvad der er drøftet på møderne med teamlederne.

- Afholder (eventuelt) opfølgende møde med klassen (fx i et frikvarter) – og orienterer teamlederne.