Samarbejde

Fagligt samspil

Du kommer i HF til at arbejde med forskellige faglige samspil. Først og fremmest i NF og i KS, men også i forbindelse med PP1 og PP2 og i forbindelse med den almindelige undervisning. Det er derfor vigtigt, at du gør dig det klart, hvad det er, det faglige samspil skal give dig i undervisningen.


Hvorfor skal du deltage i fagligt samspil?

De enkelte fag giver kun mulighed for at se nogle dele af verden. Det er derfor vigtigt, at du øver dig på at få øje på de enkelte fags muligheder og begrænsninger.

Særligt i NF og KS vil du komme til at arbejde med 'sager', hvor det bliver tydeligt for dig, at 'verden' ikke er enkeltfaglig. Når du anvender (metoder fra) forskellige fag til at belyse disse sager, vil du ofte opleve, at det giver dig en indsigt, som de forskellige fag ikke kan give hver for sig.

Husk at du kan finde nærmere beskrivelser af de enkelte fags identitet og metoder via forsiden her i HF-Metroen.


Forskellige former for fagligt samspil

Fagligt samspil foregår ikke altid på samme måde, idet forskellige situationer eller forløb kræver forskellige former for samspil. Når du forholder dig til faglige samspil, kan det være nyttigt at overveje hvilken form for samspil, der er tale om. Hvis du åbner de forskellige links nedenfor, kan du læse lidt videre om 3 forskellige former, der vil dække langt størstedelen af de faglige samspil, du møder i gymnasiet. Selvom der er et vist værdi-hierarki i disse former, er det vigtigt at slå fast, at alle 3 former har sin berettigelse i gymnasiet.

Brug af hjælpediscipliner

Flerfaglighed

Tværfaglighed


De tre former for fagligt samspil er inspireret af:                                                                                                                                        Klausen (red), På tværs af fag. Fagligt samspil i undervisning, forskning og teamsamarbejde, Akademisk forlag, 2001.