Samarbejde

Feedback

Feedback er fremadrettet evaluering. Formålet med feedback er altid at hjælpe med at pege på ting, der kan forbedres og/eller videreudvikles. Du skal både kunne give og modtage feedback.

I forbindelse med skrivning findes feedback i to overordnede varianter:Feedback er noget, der skal læres

Det er helt centralt, at du bliver god til at modtage og anvende feedback – men også til at give feedback til andre. Det kræver træning, men samtidig får du også mulighed for at se, hvordan andre har løst opgaven. Når feedbacken er fra elev til elev, kaldes det i gymnasiet for peer-feedback.

Læs mere om de forskellige roller i feedbacken ved at følge linksene herunder.


At give feedback

At modtage feedback

At anvende feedbackHvordan foregår peer-feedback?

Peer-feedback kan både være mundtlig og skriftlig (se nedenfor).

De første gange du skal arbejde med peer-feedback, vil du sikkert opleve, at det kommer "tæt på". Derfor er det vigtigt, at det foregår under trygge rammer.

Bemærk, at peer-feedback er en meget vigtig del af samskrivning.


Mundtlig peer-feedback

De første gange du/I skal arbejde med mundtlig peer-feedback, kan I med fordel anvende tekstfeedbackspillet.


Skriftlig peer-feedback

De første gange du/I skal arbejde med skriftlig peer-feedback, kan I med fordel anvende programmet peergrade.

Feedback i skriveprocessen

Fx i forbindelse med et indledende skrivearbejde, en redigering eller en genaflevering

Feedback på færdigt produkt

Hvor du kan få anvisninger på, hvad du skal arbejde videre med i kommende skriftlige arbejder.