Samarbejde

Tutorsamtaler

Som hf-elev er en af dine lærere tutor for dig.

Din tutor følger og støtter dig i din faglige udvikling gennem din hf-uddannelse.

Du skal have seks samtaler med din tutor gennem de to år, hvor du går på hf. Her taler i for eksempel om:


- din motivation

- dit ambitionsniveau

- dine faglige stærke og svage sider

- dit fravær


Ved den første tutorsamtale skal du oprette en studiebog som et dokument i Googledocs. Du skal lave en kopi af denne skabelon, som du skal navngive STUDIEBOG + NAVN + KLASSE + ÅRGANG. Dokumentet skal du dele med din  tutor.

I Studiebogen skal du selv skrive korte referater af tutorsamtalerne og gemme de evalueringer, som du laver af projekter og større skriftlige opgaver. På den måde får du overblik over din studiemæssige udvikling.
Tutorsamtale 1 (Goddag-samtalen)

Afholdes kort tid efter din start på hf.

Samtalen har fokus på, hvordan du har oplevet at begynde på gymnasiet, i klassen og hvilke overvejelser du har omkring hf.

Tutorsamtale 4

Afholdes i begyndelsen af 2hf.

Samler op på dine erfaringer med eksamenerne i 1hf.

Tutorsamtale 2

Afholdes i forbindelse med de faglige evalueringer i efteråret.

Dine erfaringer fra PP1 skal inddrages i samtalen.

Tutorsamtale 5

Afholdes i forbindelse med de faglige evalueringer i efteråret.

Dine erfaringer fra PP3 skal inddrages i samtalen.

Tutorsamtale 3

Afholdes i forbindelse med de faglige evalueringer i foråret.

Dine erfaringer fra PP2 skal inddrages i samtalen.

Tutorsamtale 6

Afholdes i forbindelse med de faglige evalueringer i foråret.