Skrive

AfsnitNår du skal argumentere fagligt for tekstens formål,

kan du bruge forskellige modeller til at få et overblik

Hvert afsnit i en sammenhængende tekst skal indeholde én pointe, der understøtter tekstens formål. Denne pointe præsenterer du først i afsnittet og understøtter i resten af afsnittet.

I slutningen af afsnittet afrunder du med en konklusionssætning, der slår pointen fast.

I slutningen eller i begyndelsen af næste afsnit skal du desuden skabe forbindelse mellem afsnittene.

Pointesætning

Støttesætning

Støttesætning

Støttesætning

Støttesætning

Støttesætning

Støttesætning

Støttesætning

Konklusionssætning

(placeholder)
(placeholder)