Skrive

Henvisninger og litteraturliste

Når du skriver, bygger du oven på andres viden. I de større opgaver skal du derfor lave henvisninger undervejs og litteraturliste, så læseren kender dit grundlag. Det er en måde at sige tak for lån, men giver også din læser mulighed for at tjekke kilderne. Det regnes for snyd, hvis ikke du på denne måde dokumenterer, hvor du har dine idéer fra.

Der findes en række forskellige systemer, man kan følge. Herunder kan du se et enkelt system. Det vigtigste er, at du er konsekvent.


Henvisningers placering og indhold

Mere om citater

Litteraturliste (luk)

Litteraturlisten placeres bagest i en opgave og indeholder alt det materiale, du har brugt i forbindelse med opgaven. Listen ordnes alfabetisk efter forfatterefternavn, så man hurtigt kan finde det navn, du har brugt i dine henvisninger undervejs.

For hver tekst, video, internetkilde eller andet, du har brugt, skal du skrive en ny linje i litteraturlisten, der indeholder en række obligatoriske oplysninger:

   Forfatter (efternavn, fornavn). Titel. Udgiver, årstal

   - Ved internetkilder desuden: Besøgt. Link.

Er der flere forfattere, skriver man alle navne - eller m.fl, hvis der er 5 eller flere.














De sidste to eksempler er lidt anderledes, fordi det er tekster, som indgår i en større sammenhæng.

Vær iøvrigt opmærksom på, at du kan have fag, hvor du skal henvise på en særlig måde.

Eksempler:

Danielsen, Kim Beck og Sanne Stemann Knudsen. Renæssancen - da mennesket kom i centrum. Systime, 2005

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Koncentrationslejrene (KZ-lejrene). Dansk Institut for Internationale Studier, 2004/2016. Besøgt 13/12-2017 https://folkedrab.dk/artikler/koncentrationslejrene-kz-lejrene

Deitchman, S. J. "A Lanchester Model og Guerilla Warfare". In: Operations Research vol.10(6), s. 818-827, 1962

Fibiger, Johannes, Sine Dalsgaard Kristensen og Gerd von Buchwal Lütken. Litteraturens huse. Systime, 2008

Sørensen, Birgitte Holm. “Styrk deltagerperspektivet”. In: Søren, Niels Ulrik, Camilla Hutters, Noemi Katznelseon og Tilde Mette Juul. Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. Hans Reitzels Forlag, 2013