Skrive

Præsentere

Kommunikation

Hvilket sprog du skal bruge, når du henvender dig til andre, kommer kort sagt an på, hvem du taler til, hvad du taler om, hvilken sammenhæng du taler i og ikke mindst: hvordan du gerne vil opfattes af den, du taler til. Alt dette kaldes sammen for din kommunikationssituation. Når du skal analysere din kommunikationssituation, kan det være en hjælp at anvende Cideros pentagram.

[Tegning: Stjernemand, der balancerer med pentagram]

Som afsender er du fagperson

I en faglig sammenhæng vil du gerne opfattes som en, der ved, hvad du taler/skriver om. Derfor skal dit sprog også være fagets sprog - dvs. ingen slang og gruppesprog, men et neutralt sprog, hvor du bruger de faglige begreber, der knytter sig til det emne, du taler/skriver om. På den måde fremstår du som en fagperson, der skal tages alvorligt af din modtager.


Det er ikke 'læreren', der er modtager

Både i forbindelse med skriftlige opgaver og i oplæg træner du rollen ‘fagperson’. I begge situationer skal du være opmærksom på, at du ikke skal tænke på læreren som modtager, men som træner.

Når du holder oplæg, er det ofte for hele klassen, så du skal altså ikke snakke direkte til læreren, men sætte dine klassekammerater ind i dit emne og velbegrundet vise dem, hvordan du forstår det.

Når du laver skriftlige opgaver har læreren to vigtige opgaver: Dels skal han vejlede dig i, hvordan du skriver gode opgaver, både undervejs og fra aflevering til aflevering. Dels skal han bedømme dine opgaver. Ingen af disse roller gør ham til en modtager, du skal bekymre dig om i din måde at skrive på.

Du kan læse mere om lærerens rolle ved at følge linket om kommunikationssituationen 'opgave' til højre.


Husk at overveje genre og skrivehandling

Når du skriver en tekst, vil du altid skrive den inden for en nærmere bestemt genre. En genre er i bund og grund en struktur-skabelon og dermed meget bestemmende for, hvordan du skriver din tekst. Det er også vigtigt, at du har styr på, hvad forskellige skrivehandlinger dækker over. Der er fx stor forskel på, om du skal skrive et referat, et resume eller en redegørelse. Du kan læse mere om fagenes genrer og skrivehandlinger via fagene på HF-metroens forside.