Skrive

Ordvalg

Når du skal se nærmere på de ord, du har valgt i dine sætninger, er der forskellige ting, du kan overveje:
Brug ikke flere ord, for at gøre teksten tydeligere. Gå i stedet efter at finde de mest præcise ord.

Overvej, hvor de enkelte ord skal befinde sig på abstraktionsstigen mellem det abstrakte (det mere generelle) og det konkrete (det mere håndgribelige)

Overvej den merbetydning, der ligger i forskellige synonymer

Kommunikationsmiddel

Skriveredskab

Blyant

0,5mm stiftblyant

Variér, så du ikke overbruger enkelte vendinger og ord

Afpas dit stilleje og den tone, du skriver i, i forhold til din modtager.


Høj – Mellem – Lav

Brug fagets ord og vendinger, hvis du skriver fagligt. Det hjælper dig til at tænke fagligt.

(placeholder)