Skrive

Sætning

Sørg for at sætninger indeholder forbindelsesord, så din læser kan se, hvordan den enkelte sætning hænger sammen med den, du lige har skrevet.


Brug stedord til at afveksle, men brug dem entydigt.


Hver sætning i et afsnit skal indeholde en ny information, der understøtter afsnittets samlede pointe.Hver ny information adskilles med et punktum. Der findes imidlertid også andre adskillelsestegn, der er gode at kunne, så du kan variere dine sætninger.(placeholder)

Let forståelige sætninger begynder med x og o (grundled og udsagnsled), der giver 'nøglen' til at forstå sætningen. I 'midterfeltet' af sætningerne uddybes indholdet, og i 'finalefeltet' kan man arbejde med at placere vigtige, informationsbærende ord. Det er imidlertid ikke en fast regel, at alle sætninger ser sådan ud.(placeholder)

Nøglefelt

Midterfelt

Finalefelt

Information   .   En ny information   .   En ny information

(placeholder)

Stedord