Undersøge

Argumentation


Hav et mål og vis det

En god faglig argumentation starter med, at du har noget, du vil overbevise andre om: Et mål for det, du vil sige eller skrive.

Målet skal stå klart hele vejen igennem det, du siger eller skriver, og de enkelte dele skal pege frem imod målet. Derfor skal du med det samme præsentere den ramme, du taler/skriver inden for.


Argumenter fagligt

Du skal bruge det fagsprog, der knytter sig til faget og fagets måde at argumentere på.

Faglige begreber er en måde at tale præcist om et fagligt stof, fordi der til begreberne knytter sig helt specifikke forståelser, som andre i den samme faglige kontekst umiddelbart forstår.


Vurder dine beviser

I mange fag er det godt at sige eller skrive, i hvor høj grad delkonklusioner eller konklusion holder. Er det fx 'helt sikkert' eller 'sandsynligt'? Kan det 'tolkes som...', eller skal det 'forstås som...´?

I en faglig argumentation vil du i mange fag vurdere forskellige beviser imod hinanden. I disse fag er det ikke en svaghed men en styrke, at du ikke stålsat holder fast i ét argument.
At synes, at vide, at mene...

Når du undersøger en sag og ytrer dig om denne, skal du være opmærksom på, at der er stor forskel på at synes, at vide og at mene noget.

At synes noget er en subjektiv vurdering, og kan ikke bruges til at argumentere for noget - fx:  

"Jeg synes XX er verdens dygtigste håndboldspiller"

At vide noget bygger på faglig information, som har været igennem en behandling - fx:

"Jeg ved at XX flere gange har været topscorer i håndboldens Champions League"

Når du mener noget, skal du være i stand til at argumentere for dette, ud fra din viden - fx:

"Jeg mener, at XX må være verdens dygtigste håndboldspiller, fordi han flere gange end nogen anden håndboldspiller har været topscorer i håndboldens Champions League"


Når du skal argumentere fagligt for tekstens formål,

kan du bruge forskellige modeller til at få et overblik

(placeholder)