Informationssøgning

Du vil undervejs i HF selv prøve at søge information om nogle faglige emner eller lignende.

Informationssøgning handler ikke om at kunne finde nogle svar i en fart men om at finde og udvælge den bedste viden. Det kan godt tage lidt tid...


Hvor skal du søge?

Der er mange forskellige muligheder her. De vigtigste i HF er nok internettet, skolens bibliotek og bibliotek.dk.

Kilk på disse links for videoguides til de forskellige tilgange:


     - Internettet

     - Skolens bibliotek

     - Bibliotek.dkNår du søger

Her følger en række gode råd, du med fordel kan rette dig efter, når du søger information:

  - Søg 'bredt' med mange emneord — og brug forskellige synonymer (og forskellige kombinationer).

  - Lav en logbog over din søgning, hvor du noterer søgeord og -steder.

  - Orientér dig i litteraturlisterne i de relevante materialer, du finder.

  - Undersøg, om forfattere til relevant materiale har skrevet andet om samme emne.


Vurdering af dit materiale

Når du skal vurdere dit materiale, skal du stille dig selv to spørgsmål:

  - Er materialet relevant i forhold til den opgave, du arbejder med?

  - Er materialet fagligt set 'i orden' (klik på figuren til venstre)?

Du skal være særligt kritisk, hvis du søger på internettet.


Undersøge