Undersøge

Spørgsmål og undersøgelser

En af de mest centrale kompetencer, du opnår på HF, er evnen til at stille spørgsmål og undersøge disse.


At stille spørgsmål

Når du stiller spørgsmål til noget, kan du tage udgangspunkt i hv-ordene:

  - Hvem?

  - Hvad?

  - Hvor?

  - Hvornår?

  - Hvorfor?

  - Hvordan?

  - Hv...

BEMÆRK, at det ofte kan være en god øvelse at ændre hv-ordet.


Den gode undersøgelse

Når du skal lave en faglig undersøgelse af et område, er det godt at lade dig styre af de tre S'er:

     Styret

     Struktureret

     Systematisk

Styret

Styret betyder her, at du er klar over, hvad målet er med din undersøgelse, og at du kender rammen for din undersøgelse. Rammen kan være både tidsmæssig, omfangsmæssig osv.

Struktureret

I selve din undersøgelse er det centralt, at du har en plan for undersøgelsen og arbejder struktureret ud fra denne. Planen kan du enten selv have lavet, eller du kan have udarbejdet den sammen med din vejleder/lærer – fx i forbindelse med SSO.

Systematisk

Når du arbejder systematisk, er det fx vigtigt, at du anvender modeller på samme måde hver gang. På den måde sikrer du dig, at du får det bedst mulige resultat.