Undersøge

Udvikle og vurdere løsninger

Når du arbejder med fag eller opgaver omkring virkelighedsnære problemstillinger, vil du nogle gange skulle forsøge af udvikle løsninger. Fx kunne du i NF forsøge at udvikle løsninger på problemer i forbindelse med klimakrisen eller med KS-fagene forsøge at løse problematikker omkring integration. At udvikle en løsning kan i sig selv være svært – men du er også nødt til at vurdere styrker og svagheder ved netop den løsning, du er nået frem til.

For at udvikle en god løsning på et problem, giver det god mening at anvende følgende model:
Præsentation af løsningsforslag

Når du præsenterer din løsning, kan fremgangsmåden fx se sådan her ud:


  1. Introduktion til problemet, som du ønsker at løse.

  2. Redegørelse for din viden omkring området og problemet.

  3. Præsentation af din løsning.

  4. Diskussion af styrkerne ved din løsning – men også hvilke svagheder løsningen har.


Hvad er problemet?

Det problem, du arbejder med, skal være relevant for samfundet, naturen eller noget tredje.

Hvilken viden har jeg?

Du har sikkert allerede en grundviden på området. Denne grundviden skal du kortlægge, så du ved, hvad du har til at løse problemet med.

Hvilken viden mangler jeg?

Når du har kortlagt det, du ved, må du undersøge, hvad der er relevant at vide mere om for at løse problemet.

Hvilken løsning kan jeg lave?

På baggrund af din udvidede viden kan du komme med et eller flere løsningsforslag i forhold til problemet.

Hvilke styrker og svagheder har min løsning?

Når du har din løsning, skal du lave vurderinger af, hvad der gør løsningen god, og af hvor den kan have svagheder.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)