Undersøge

Vejledning

Når du arbejder med selvstændige opgaver eller projekter på HF, vil din lærers rolle typisk ændre sig fra underviser til vejleder – og det er ikke det samme.

Vejledning kan deles ind i to forskellige typer: Faglig vejledning og procesvejledning. I kasserne nedenfor kan du se en oversigt over forskellen mellem undervisning, faglig vejledning og procesvejledning.I de fleste opgaver og projekter er det den samme person, der er faglig vejleder og procesvejleder. Så kan det være svært at kende forskel. Men i fx SSO kan det sagtens være to forskellige personer.


Hvad skal du gøre i forbindelse med vejledning?

Mange elever har svært ved at få optimalt udbytte af vejledning. Ofte er det fordi, de har svært ved at kende forskel på undervisning og vejledning – og derfor ikke er så opmærksomme på, hvordan de selv skal forholde sig. Her følger en lille guide til dette (mest til faglig vejledning):


Undervisning

En underviser bestemmer, hvad du skal læse, arbejde med osv.

Underviseren har overblik over det faglige indhold og sætter rammerne for dit arbejde.

Faglig vejledning

En faglig vejleder er ekspert inden for det fag, du arbejder i.

En faglig vejleder rådgiver og støtter dig rent fagligt, peger på styrker og svagheder ved dit arbejde og hjælper dig med at holde overblikket og  'samle trådene'.

Vejledning

En vejleder er din sparringspartner og din rådgiver i dit selvstændige arbejde.


Procesvejledning

En procesvejleder hjælper og støtter dig i din arbejdsproces.

En procesvejleder hjælper dig med at skabe fremdrift og struktur i din arbejdsproces og tilbyder nogle arbejdsredskaber som hjælp til dette.

(placeholder)
(placeholder)

Før vejledning

Sæt dig ind i formålet med vejledningen og forbered dig på dette

Send forberedelse/tanker til vejlederen inden vejledningen.

Under vejledning

Du skal selv 'spille ud' med dine ideer, tanker og udfordringer (hvad er det, du vil have vejledning i).

Vær aktiv, tag noter...

Efter vejledning

Brug tid på at 'samle op' lige efter vejledningen.

Læg en plan for, hvad du skal have 'på plads' inden næste vejledning.

Og husk: Vejlederens opgave er at få dig til at tænke - ikke at lave arbejdet for dig...