Skrive

Grammatik

Hvordan skriver du sætninger, der siger det, du mener? Til det formål kan det være en fordel at have en grammatisk grundviden. Det er fx ikke ligegyldigt, om du sætter kommaer og punkttummer korrekt. Det kan have stor betydning for, hvor forståeligt det, du skriver, er. Med din tegnsætning viser du nemlig din læser, hvordan det enkelte afsnits dele hænger sammen. Derfor er der ikke kun i sprogfagene og dansk, at en viden om sætningsopbygning er brugbar. Den skal du faktisk bruge hver gang, du skal skrive en sammenhængende tekst.

Lad dig ikke skræmme af de mange fremmedord...

- Hoved- og ledsætninger (luk)

Når du skal finde ud af, hvordan du sættet punktummer og kommaer i din tekst, er det godt at have et overblik over hoved- og ledsætninger. En større forståelse for specielt ledsætningernes funktion kan også hjælpe dig til at skrive mere varieret og levende.

I boksen nedenfor kan du se nogle eksempler, hvor ledsætninger er markeret med fed skrift. Til højre kan du klikke dig videre til dokumenter med nærmere forklaringer.- Konjunktioner

- Sætningsled

- Kommaregler med sætningsanalyse

- Kommahuskeregler

- Flere kommaregler


Sproglig stil

Den måde, du vælger at udtrykke dig på, har stor indflydelse på, hvor godt du kemmer igennem til din læser. De skal vælge din stil med med omhu, så den passer til kommunikationssituationen.

Her kan du klikke videre til eksempler på nogle af de stilistiske muligheder.

- Passiv / aktiv

- Nominalstil / verbalstil

- Forvægt / bagvægt

- Forbinderord

- Punktopstilling / sammenhængende tekst


  "Han gav hende et kys på kinden, men hun gik."

   "Fordi hun så dejlig ud, gav han hende et kys på kinden.

   "Michael, der var en charmetrold, gav hende et kys på kinden."