Skrive

Disponering

Udgangspunktet for din opgave er din opgave- eller problemformulering. Når du skal skrive opgaven, skal du folde de enkelte dele ud. Det er vigtigt at holde en klar rød tråd igennem hele opgaven, fra indledning til konklusion.


Skab et overblik

Indhold i de enkelte dele (luk)

Når du har en foreløbig disposition af dit stof i punktform, skal du finde ud af, hvordan de enkelte dele skal opbygges, og hvad de mere konkret består af.
Du kan med fordel anvende teknikkerne fra udforskende skrivning i afklaringsprocessen.

Det er ikke sikkert, du er langt nok i din arbejdsproces til at svare på det hele endnu. Se på det som en afklaring af, hvad du ved, og hvad du stadig mangler. Man kan ikke skrive noget, man ikke ved endnu, og det kan også være svært at lave en detaljeret disposition.

Øvrige faste dele i SSO


Afklarende spørgsmål:

Hvilken faglig viden har du?

Hvad har du læst, som er brugbart?

Hvad har du analyseret?

Hvilke eksperimenter har du udført?

Hvor passer de enkelte dele ind i opgaven?

Er der noget du mangler?

'Kill your darlings', hvis de ikke er med til at besvare opgavens overspørgsmål