Skrive

Disponering

Udgangspunktet for din opgave er din opgave- eller problemformulering. Når du skal skrive opgaven, skal du folde de enkelte dele ud. Det er vigtigt at holde en klar rød tråd igennem hele opgaven, fra indledning til konklusion.


Skab et overblik (luk)

Når du skal skabe overblik over din opgave, er det en god idé at anvende "opgavens pentagon", hvor du sikrer dig, at opgavens grundlag er i orden. Læs mere om opgavens pentagon ved at følge linktet til højre.

Lav også en foreløbig disposition i punktform ud fra opgave-/problemformuleringen.

En anden og mere fysisk, konkret måde at arbejde med disposition er at lave en grafisk repræsentation, hvor man helt konkret markerer, hvad der skal være på hver side i opgaven.

Indhold i de enkelte dele

Øvrige faste dele i SSO

Afklarende spørgsmål:

Hvilke større dele består opgaven af?

Hvad skal med i opgaven?

Hvilken rækkefølge er logisk, så der kommer en rød tråd?


1


2


7


5


4


6


3