Skrive

Opgave- og problemformulering

Problemformuleringen eller opgaveformuleringen er omdrejningspunktet, når du skal skrive større opgaver. Det er her, du og/eller din lærer helt skarpt formulerer retningen og indholdet af din opgave.

Opgaveformuleringer møder du bl.a. i forbindelse med historieopgaven, danskopgaven og SSO imens du kommer til at arbejde med problemformuleringer i forbindelse med KS.


Hvordan ser en problemformulering ud?


Hvordan ser en opgaveformulering ud? (luk)

I nogle opgaver får du stillet en bunden opgave, som du skal besvare. Du skal være meget opmærksom på, hvad du bliver bedt om i opgaveformuleringen og hvilke hints, din lærer giver dig til, hvordan du kan løse opgaven.

Eksempel fra et NF-projekt:

Eksempel fra en SSO:


Når du får udleveret en opgaveformulering skal du være opmærksom på om den indeholder bilag.

Husk, at besvare alle dele af opgaveformuleringen.

Hvorfor er bioethanol et grønnere brændstof end benzin?

Som en del af opgaven skal I bl.a. komme ind på:

- Fremstillingen af såvel benzin som bioethanol

- Carbonkredsløbet

- De to brændstoffers relation til drivhuseffekten og dermed klimaet

Du skal lave en undersøgelse af Golfkrigens rolle i 1990'ernes storpolitik

Redegør for baggrunden for Golfkrigen 1991.

Analyser forløbet af krigen i vinteren og foråret 1991. I analysen skal indgå en kildeanalyse af Ramsay Clarks brev af 12/2 1991 til FN's generalsekretær  (Mørch & Olsen: Krigen om Kuwait side 184-188), eventuelt suppleret med en analyse af andre, selvvalgte kilder.

Vurder, hvorledes Golfkrigen kom til at påvirke den storpolitiske udvikling i de efterfølgende år.