Skrive

Opgave- og problemformulering

Problemformuleringen eller opgaveformuleringen er omdrejningspunktet, når du skal skrive større opgaver. Det er her, du og/eller din lærer helt skarpt formulerer retningen og indholdet af din opgave.

Opgaveformuleringer møder du bl.a. i forbindelse med historieopgaven, danskopgaven og SSO imens du kommer til at arbejde med problemformuleringer i forbindelse med KS.


Hvordan ser en problemformulering ud? (luk)

En problemformulering er et overspørgsmål (en one-liner). Overspørgsmålet suppleres af underspørgsmål, der tilsammen besvarer overspørgsmålet.

To eksempel fra KS-opgaver:
I KS skal du selv arbejde med at lave problemformuleringer. Hvis du følger linksene til højre finder du en række gode råd til arbejdet med din problemformulering.


Hvordan ser en opgaveformulering ud?


I hvilket omfang kan vi bibeholde den nuværende velfærdsmodel i Danmark?

- Hvad er baggrunden for velfærdsstatens indførelse i Danmark?

- Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat overfor?

- Hvilke mulige løsninger er der på disse udfordringer?

- Hvordan kan fremtidige udfordringer for velfærdsstaten forebygges?

Hvilke udfordringer oplever unge mennesker i det senmoderne samfund?

- Hvad karakteriserer livet for de unge i det traditionelle/moderne samfund?

- Hvad karakteriserer livet for de unge i det senmoderne samfund?

- Hvordan har rammerne for identitetsdannelse ændret sig?

- Hvilke konsekvenser kan livet i det senmoderne samfund have for individet?