Skrive

Overblik

Hvad er formålet med min tekst?

Hvad skal jeg have med?


Brug denne model sammen med din lærer for at skabe overblik over tekstens formål:

Skriv for at få overblik over din viden:


- for dig selv og til dig selv

- for at skabe og/eller strukturere tanker og ideer

(placeholder)

Afsender


Hvad er forventningerne til dig som afsender?


Neutral eller subjektiv?


Hvilken viden og hvilke værdier har du`

Genre


Hvad er genrens krav til form, indhold, disposition og sprog?

Medie


Hvilken type medie skriver du til?


Er der en indholdsmæssig og/eller formmæssig profil?

Læser


Hvem er tekstens intenderede læser?


Hvilken viden, erfaring, holdning og interesse har læseren?


Hvordan gør du teksten relevant?

Tekstens formål


Der skal være én vinkling/hovedidé med din tekst


Kan du formulere det, du vil med din tekst, i én sætning?

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)