Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

Finde på

At studere

At studere start

Lærer/elev

Lektier

Hvad vil det sige at indgå i en klasse?

Hvad vil det sige at lære?

Studieplaner i fagene

Professionsrettet HF

Strukturér din tid


Hvad vil det sige at indgå i en klasse?

En klasse er først og fremmest et arbejdsfællesskab, hvor det fælles mål er at blive bedre til både det faglige og til selve det at samarbejde med andre.

Nedenstående film handler om, hvordan du kan være med til at skabe en god faglig kultur i din klasse. Det er en væsentlig pointe i filmen, at du skal turde deltage og turde lave fejl


De andre elever i din klasse udgør den base, du er sammen med hver dag i hele din gymnasietid. Det er derfor vigtigt, at alle i klassen er med til at skabe et godt socialt miljø, hvor der er plads til alle, og hvor alle bliver set og anerkendt. Dette betyder i praksis:

     - sig "godmorgen" og "på gensyn"

     - snak også med dem, du ikke kender så godt

     - bagtal ikke andre, men acceptér, at I er forskellige

     - vær opmærksom på dem, der ikke er så udadvendte

     - spis gerne frokost sammen