Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

Finde på

At studere

At studere start

Lærer/elev

Lektier

Hvad vil det sige at indgå i en klasse?

Hvad vil det sige at lære?

Studieplaner i fagene

Professionsrettet HF

Strukturér din tid


Studieplaner i fagene

I begyndelsen af alle undervisningsforløb i fagene vil du blive orienteret om formål, mål og indhold i forløbet, samt hvad du forventes at have lært og hvad du vil blive vurderet på ved forløbets afslutning. Lærerne vil som optakt til de enkelte forløb lave korte beskrivelser af det under ”Studieplan” i Lectio. Formålet med beskrivelserne er, at du selv kan bruge det aktivt til at følge med i, hvad der er det centrale i forløbet og hvad der forventes af dig i det konkrete forløb.

Derudover har studieplanen også det formål, at censor i forbindelse med eksamen kan se, hvad der er arbejdet med i faget, og hvad du bl.a. skal bedømmes på til eksamen.