Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

Finde på

At studere

At studere start

Lærer/elev

Lektier

Hvad vil det sige at indgå i en klasse?

Hvad vil det sige at lære?

Studieplaner i fagene

Professionsrettet HF

Strukturér din tid


Hvad vil det sige at lære?

Det er en nødvendighed for at lære noget, at man tør lave fejl. Det er i de gode fejl, hvor man prøver, men ikke helt lykkes, at man for alvor rykker sig. Så har man været ved grænserne af sin viden og kan blive hjulpet videre. Den bedste studerende ikke den, der altid svarer rigtigt, hvis vedkommende kun deltager, når han/hun er sikker.

Nedenstående film handler om, hvordan din hjerne udvikler sig, når du lærer nyt. Det er en vigtig pointe, at du skal øve dig for at blive dygtig.


Men hvad vil det egentlig sige, at man har lært noget? Hvornår kan man stoffet? Det er ikke så entydigt et spørgsmål, som du måske tror. Vi kan forestille os en maratonløber. På et tidspunkt har han trænet sig op til at kunne gennemføre et maratonløb - så kan han det vel? Ja, men han skal nok forbedre sit resultat, hvis han vil vinde. På samme måde er det med den viden og de færdigheder, du præsenteres for i gymnasiet. Her er det ikke bare et spørgsmål om at vinde eller komme først i mål. Her gælder det om at lære emnerne og fagene, så du kan anvende din viden. Man skal "kunne noget" på forskellige niveauer. To måder at illustrere dette, kan man se i de to modeller Blooms taksonomi og SOLO-taksonomien. Hvilken model, der bedst forklarer de forskellige niveauer, kommer an på emnet og faget.

Du læser altså ikke lektier og deltager i undervisningen for at kunne svare på lærerens spørgsmål, men for at rykke grænserne for din viden og dine evner til at bruge denne.

Lav fejl - øv dig - gå i dybden - brug din viden