Opgaver

Større skriftlige opgave (SSO)


Formål med opgaven

Du er nu kommet til at skulle skrive din større skriftlige opgave. Du skal vise, at du kan arbejde selvstændigt, fordybe dig og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

SSO gør dig klar til videregående uddannelser, hvor det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt med større opgaver. Det særlige ved SSO er, at

  - du selv skal vælge fag, emne og materialer

  - du har en eller flere vejledere

  - du har en uge til selve skriveprocessen

  - opgaven bliver vurderet af både din vejleder og af en ekstern censor


Tidsplan

Rammer og krav til opgaven

Vejledning og arbejdsproces før skriveugen

Vejledning og arbejdsproces i skriveugen

Aflevering