Skrive

Henvisninger og litteraturliste

Når du skriver, bygger du oven på andres viden. I de større opgaver skal du derfor lave henvisninger undervejs og litteraturliste, så læseren kender dit grundlag. Det er en måde at sige tak for lån, men giver også din læser mulighed for at tjekke kilderne. Det regnes for snyd, hvis ikke du på denne måde dokumenterer, hvor du har dine idéer fra.

Der findes en række forskellige systemer, man kan følge. Herunder kan du se et enkelt system. Det vigtigste er, at du er konsekvent.


Henvisningers placering og indhold

Mere om citater (luk)

Hvis du citerer direkte, skal du indarbejde det lidt forskelligt i din tekst alt efter, hvor langt citatet er.

Husk, at et citat aldrig siger noget i sig selv, men altid skal kommenteres, vurderes eller analyseres i den omkringliggende tekst.

Citér desuden altid ordret det, der står. Hvis du har brug for at tilføje noget, kan du gøre det i en [kantet parentes]. Har du brug for at forkorte et citat, skal du tilføje [...] der, hvor du har klippet noget ud.

Litteraturliste
Korte citater under 2 linjer:

Indarbejd citatet i selve brødteksten og marker med anførselstegn.


Længere citater over 2 linjer:

Lav en ekstra linjes afstand til den omgivende tekst, så citatet står for sig selv, ryk citatet ind og lav enkelt linjeafstand. Også længere citater skrives med anførselstegn.