Skrive

Henvisninger og litteraturliste

Når du skriver, bygger du oven på andres viden. I de større opgaver skal du derfor lave henvisninger undervejs og litteraturliste, så læseren kender dit grundlag. Det er en måde at sige tak for lån, men giver også din læser mulighed for at tjekke kilderne. Det regnes for snyd, hvis ikke du på denne måde dokumenterer, hvor du har dine idéer fra.

Der findes en række forskellige systemer, man kan følge. Herunder kan du se et enkelt system. Det vigtigste er, at du er konsekvent.


Henvisningers placering og indhold (luk)

Hver gang, du refererer eller citerer noget, du har andre steder fra, skal du lave en litteraturhenvisning umiddelbart efter det ord, afsnit eller citat, der kræver henvisning. Den placeres i en fodnote.


I henvisningen skriver du, som du kan se i eksemplet, kun det mest nødvendige:

   forfatterefternavn, årstal og

      - sidetal (ved bog)

      - side/afsnits-id (ved i-bog)

      - minuttal i kantet parentes (ved podcast, film og lignende)

      - undersidens navn (ved websider)

Er der flere forfattere, skriver man alle efternavne - eller m.fl., hvis der er 5 eller flere.

Er forfatteren ukendt, skriver du afsenderen/ejeren. Det kan fx være en organisation eller et firma.

Hvis man skal henvise til den samme tekst flere gange i træk, kan man i stedet for forfatternavn og årstal nøjes med at skrive ibid., der betyder ‘det samme sted’.

Mere om citater

Litteraturliste
Eksempel

Navne som The Beatles og trioen Emerson, Lake & Palmer, var for nogen blevet for ”Radiovenlige og midtsøgende musikformater”   Den engelske punk var et forsøg på at få den rå energi tilbage til rocken.

------

   Nielsen, 2011, s. 147

1