Skrive

Redigering og layout

Redigering og layout er helt centralt, hvis din opgave skal virke færdig og sammenhængende. Du skal kort sagt sikre dig, at alt - fra stavning til sammenhæng i opgaven - er i orden, og at det ser logisk og indbydende ud.

I denne fase af opgaveskrivningen kan det være en fordel at printe opgaven, fordi du ser den på en anden måde, når den er på papir.


Inspiration til redigering

Omfang

Inspiration til layout (luk)

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men det er hensigtsmæssigt at bruge det funktionelt, så det tilsammen:

  - støtter indhold og struktur

  - giver overblik og orden

  - adskiller tekstdele med forskellige funktioner

  - gør teksten pæn og indbydende

Det kan du gøre ved at forside, indholdsfortegnelse, indledning, konklusion og litteraturliste får deres egne sider, så de står klart adskilt fra den øvrige tekst.


Forslag til layout

  - Skriftstørrelse 12

  - Linieafstand 1,15 eller 1,5

  - Venstremargen 3 cm

  - Højremargen 2 cm.

  - Sidehoved med navn, fag, opgavetitel, dato og sidenummerering i højre hjørne.