Skrive

Redigering og layout

Redigering og layout er helt centralt, hvis din opgave skal virke færdig og sammenhængende. Du skal kort sagt sikre dig, at alt - fra stavning til sammenhæng i opgaven - er i orden, og at det ser logisk og indbydende ud.

I denne fase af opgaveskrivningen kan det være en fordel at printe opgaven, fordi du ser den på en anden måde, når den er på papir.


Inspiration til redigering (luk)

Du kan med fordel først overveje de store linjer:

  - Fremstår dit formål med teksten tydeligt?

  - Skriver du “korrekt” i forhold til modtageren af teksten?

  - Hænger din argumentation sammen?

  - Kommer delene i den rigtige rækkefølge - og hænger det fornuftigt sammen – er der en rød tråd?

  - Er din vægtning af de forskellige dele af opgaven fornuftig?

  - Er dine overgange mellem de forskellige dele af opgaven fornuftige?

  - ...

Efterfølgende kan du redigere mere i detaljen:

  - Bruger du faglige begreber og faglig notation korrekt?

  - Skriver du med korrekt sætningsopbygning og korrekt stavning?

  - Er der sammenhæng i de enkelte afsnit?

  - Angiver du citater typografisk korrekt?

  - Har du husket relevante litteraturhenvisninger og fodnoter?

  - Har du husket relevante illustrationer?

  - Er layout’et i orden?

  - ...

Omfang

Inspiration til layout