Skrive

Redigering og layout

Redigering og layout er helt centralt, hvis din opgave skal virke færdig og sammenhængende. Du skal kort sagt sikre dig, at alt - fra stavning til sammenhæng i opgaven - er i orden, og at det ser logisk og indbydende ud.

I denne fase af opgaveskrivningen kan det være en fordel at printe opgaven, fordi du ser den på en anden måde, når den er på papir.


Inspiration til redigering

Omfang (luk)

Det er en del af din redigering, at du skal skære ind til benet eller komme mere kød på, så du rammer inden for omfanget.     

Ved de større opgaver får du angivet, hvor lang opgaven forventes at være. Det er opgivet i normalsider. En normalside er 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum).

Hvis du i din opgave arbejder med større mængder af symbolsprog og/eller figurer, skal du tale med din lærer/vejleder om, hvordan de tæller med i omfanget.

Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget. Eventuelle bilag betragtes ikke som en del af det skriftlige produkt, der indgår i den samlede bedømmelse, og tæller derfor heller ikke med.     

Inspiration til layout