Skrive

Præsentere

Argumentation

Hav et mål og vis det

Hvis du skal lave en god faglig argumentation, starter det med, at du har noget på hjertet. Du skal have noget, du vil overbevise andre om: Et mål for det, du vil sige eller skrive.

Målet skal stå klart hele vejen igennem det, du siger eller skriver, og de enkelte dele skal pege frem imod det. Derfor skal du heller ikke vente med pointen til sidst, men med det samme præsentere den ramme, du taler/skriver inden for.


Et par eksempler på at tydeliggøre mål (luk)

Skal du præsentere en analyse og en fortolkning af en novelle i et danskoplæg er det en god idé at begynde med, hvordan du samlet set opfatter novellen – i stedet for at kaste dig og dem, der lytter til dig, direkte ud i detaljer omkring hovedpersonen eller miljøet. Det bliver nemlig først for alvor fagligt interessant, når du har vist, hvor du vil hen.

Det samme gælder, hvis du skal argumentere for en sammenhæng i et naturvidenskabeligt fag. Præsenter den sammenhæng, du vil argumentere for, inden du går i gang. Hvis du fx skal argumentere for, at den kemiske forbindelse mandelsyre er opløselig i vand, bliver det nemmere at følge med i din "bevisførelse", hvis du fra starten afslører målet.

Argumenter fagligt

Vurdér dine beviser


PEFO (PEEL)

Toulmins model

Argumentationshuset