Skrive

Præsentere

Argumentation

Hav et mål og vis det

Hvis du skal lave en god faglig argumentation, starter det med, at du har noget på hjertet. Du skal have noget, du vil overbevise andre om: Et mål for det, du vil sige eller skrive.

Målet skal stå klart hele vejen igennem det, du siger eller skriver, og de enkelte dele skal pege frem imod det. Derfor skal du heller ikke vente med pointen til sidst, men med det samme præsentere den ramme, du taler/skriver inden for.

Et par eksempler på at tydeliggøre mål

Argumenter fagligt (luk)

Det siger næsten sig selv, men faglig argumentation er - faglig. Det vil sige, at du skal bruge det fagsprog, der knytter sig til faget. Faglige begreber er en måde at tale præcist om et fagligt stof, fordi der til begreberne knytter sig helt specifikke forståelser, som andre i den samme faglige kontekst umiddelbart forstår. At være faglig vil også sige, at du bruger fagets måde at argumentere på.

I danskoplægget vil det fx sige, at det er helt ok at tale om, at tekstens ‘tomme pladser’ inviterer læseren ind i teksten for derefter at vise med citater fra novellen, hvor man ser de tomme pladser. Til gengæld er det ikke fagligt i en analyse at argumentere med, at ‘hovedpersonen opfører sig mærkeligt - sådan ville min mor aldrig gøre’.

I det naturvidenskabelige argument vil det ofte betyde, at du har brug for en argumentationsrække. Denne kan du med fordel prøve at putte i 'kasser' - se figuren til venstre. Du kan ikke fremføre et godt sammenhængende argument for den ønskede sammenhæng, hvis du ikke kan lave et grafisk overblik som dette. Omvendt er det grafiske overblik en god hjælp, når du skal sætte din argumentation sammen i tekst eller tale. Husk særligt fokus på overgangene mellem kasserne.

Vurdér dine beviser


PEFO (PEEL)

Toulmins model

Argumentationshuset