Skrive

Præsentere

Argumentation

Hav et mål og vis det

Hvis du skal lave en god faglig argumentation, starter det med, at du har noget på hjertet. Du skal have noget, du vil overbevise andre om: Et mål for det, du vil sige eller skrive.

Målet skal stå klart hele vejen igennem det, du siger eller skriver, og de enkelte dele skal pege frem imod det. Derfor skal du heller ikke vente med pointen til sidst, men med det samme præsentere den ramme, du taler/skriver inden for.


Et par eksempler på at tydeliggøre mål

Argumenter fagligt

Vurdér dine beviser


PEFO (PEEL)

Toulmins model

Argumentationshuset (luk)

En anden måde at se på argumentation, er at forestille sig argumentationen som et hus – se figur til venstre.

'Taget' på huset symboliserer den position, man indtager. Det er med andre ord her, vi finder et synspunkt, en påstand eller et udsagn om det emne, man argumenterer om.

For at dette tag ikke svæver frit i luften, skal det understøttes af 'mursten'. Disse understøttende led er dels begrundelser og udfordringer, men også forbindelser mellem begrundelser og den overordnede position. Solide mursten til at understøtte de øvrige mursten finder man i beviser og svar på udfordringer.

Som man kan se, minder denne model om Toulmins model, men hussymbolet kan være bedre til at vise argumentationskæder og flerstrengede argumentationer.

kilde: Høegh, Tina: Mundtlighed og fagdidaktik, Akademisk forlag, 2018