Skrive

Præsentere

Argumentation

Hav et mål og vis det

Hvis du skal lave en god faglig argumentation, starter det med, at du har noget på hjertet. Du skal have noget, du vil overbevise andre om: Et mål for det, du vil sige eller skrive.

Målet skal stå klart hele vejen igennem det, du siger eller skriver, og de enkelte dele skal pege frem imod det. Derfor skal du heller ikke vente med pointen til sidst, men med det samme præsentere den ramme, du taler/skriver inden for.


Et par eksempler på at tydeliggøre mål

Argumenter fagligt

Vurdér dine beviser (luk)

I mange fag er det en god idé at sige eller skrive, i hvor høj grad delkonklusioner eller konklusion holder. Er det eksempelvis ‘helt sikkert’ eller ‘sandsynligt’? Kan det ‘tolkes som...', eller skal det ‘forstås som...´?

I en faglig argumentation vil du i mange fag vurdere forskellige beviser imod hinanden. I disse fag er det ikke en svaghed men en styrke, at du ikke stålsat holder fast i ét argument.


PEFO (PEEL)

Toulmins model

Argumentationshuset