Skrive

Redigering

I denne fase er det en fordel at printe opgaven, fordi du ser den på en anden måde, når den er på papir.

Det er vigtigt i redigeringen, at du har fokus på et niveau ad gangen - overblik / afsnit / sætninger / ordvalg / grammatik.


Her er nogle af de spørgsmål, du kan stille til din opgave:

(placeholder)

- Fremstår dit formål med teksten tydeligt?

- Skriver du “korrekt” i forhold til modtageren af teksten?

- Overholder du genrens krav?

- Hænger din argumentation sammen, så de enkelte dele og afsnit bliver led i argumentationen?

- Kommer delene og afsnittene i den rigtige rækkefølge - og hænger det fornuftigt sammen – er der en rød tråd?

- Er din vægtning af de forskellige dele af opgaven fornuftig?

- Er dine overgange mellem de forskellige dele?

- Er der sammenhæng i de enkelte afsnit?

- Er det tydeligt, hvornår du citerer?

- Har du husket relevante litteraturhenvisninger og fodnoter?

- Er afsnittene forbundet?

- Er sætningsopbygningen korrekt?

- Kan opbygningen af de enkelte sætninger justeres, så de kommunikerer tydeligere?

- Er der gode forbindelser mellem de enkelte sætninger?

- Se nærmere på dit ordvalg. Passer det til kommunikationen?

- Bruger du fagsprog?

- Er der stavefejl?

- Tjek tegnsætning og grammatik?

- Har du husket relevante illustrationer?

- Er layout’et i orden?