Skrive

Præsentere

Argumentation

Hav et mål og vis det

Hvis du skal lave en god faglig argumentation, starter det med, at du har noget på hjertet. Du skal have noget, du vil overbevise andre om: Et mål for det, du vil sige eller skrive.

Målet skal stå klart hele vejen igennem det, du siger eller skriver, og de enkelte dele skal pege frem imod det. Derfor skal du heller ikke vente med pointen til sidst, men med det samme præsentere den ramme, du taler/skriver inden for.


Et par eksempler på at tydeliggøre mål

Argumenter fagligt

Vurdér dine beviser


PEFO (PEEL)

Toulmins model (luk)

En måde at se på en argumentations forskellige dele er Toulmins argumentationsmodel - se figur til venstre.

I Toulmins model er påstanden det, du gerne vil opnå eller opnå tilslutning til. Den direkte grund for påstanden kaldes i Toulmins model for belæg. Bag påstand og belæg kan man ofte pege på en indirekte begrundelse for argumentet. Denne indirekte begrundelse kaldes i Toulmins model for hjemmel (eller præmis). Hjemmelen er oftest en uudtalt grundholdning bag en argumentation, som man skal tilslutte sig, for at argumentet holder vand.

Der findes også en udvidet version af Toulmins model - se figur til venstre.

Argumentationshuset